publicerad: 2021  
tillstymmelse till­stymmelsen till­stymmelser
till|­stymm·els·en
substantiv
till`stymmelse
ofta i nekande ut­tryck; med prep.till (svag) an­sats till före­komst av något, i mycket liten mängd
en tillstymmelse till något
en till­stymmelse till blom­knopp; en sandslätt utan till­stymmelse till vegetation; hon visade inte en till­stymmelse till nervositet
belagt sedan 1779; trol. sammanhängande med sv. dial. stumn, stumm 'trädstubbe'; jfr sv. dial. stymma 'plöja en nyss avmejad åker'
Knäppupp III – Till­stymmelser. Titel på revy av Povel Ramel (1956)