publicerad: 2021  
timotej timotejen
timotej·en
substantiv
timotej´
ett tämligen högt gräs med cylindriska, täta och sträva ax ett all­mänt odlat foder­gräs i vallar men äv. vildväxande
klöver och timotej
äv. om när­besläktade arter vanligen i sammansättn.
timotejsläktet; fjälltimotej; flentimotej; sandtimotej
belagt sedan 1808; till Timothy Hansson, namn på den första odlaren av timotej (1700-talet, USA)