publicerad: 2021  
tiotalist tio­talisten tio­talister
tio|­tal·ist·en
substantiv
[tiotalis´t] el. [tietalis´t]
före­trädare för tio­talismen
den främste av tio­talisterna var Hjalmar Bergman
ibland äv. oegentligt om vissa författare som slog igenom under 1900-talets första decennium
Österling och Ekelund kallas ibland "(oegentliga) tio­talister"
belagt sedan 1910