publicerad: 2021  
tio
även vardagligt
tie
räkneord
ti`o el. ti`e
grund­talet som är nio plus ett och ut­gör basen för vårt tal­system och där­för upp­fattas som ett särsk. runt tal
tioåring
en meter är tio decimeter; de tio bud­orden; händernas tio fingrar; tio i topp; vi tar rast i tio minuter; jag håller tio mot ett på att hon vinner
ofta mindre exakt, i över­drifter och dylikt
har jag inte sagt till dig minst tio gånger ...
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska tio; gemensamt germanskt ord, mot­svarande lat. dec´em, grek. dek´a med samma betydelse; jfr ur­sprung till aderton, tjog