publicerad: 2021  
tjuga tjugan tjugor
tjug·an
substantiv
tju`ga
1 högaffel vanligen med två klor
belagt sedan ca 1350 (i sammansättn. eld-; (Konung Magnus Erikssons Stadslag)) fornsvenska tiugha; nord. ord med grundbet. 'ngt två­delat'
2 var­dagligt tjugokronorssedel
belagt sedan 1990; till räkne­ordet tjugo