publicerad: 2021  
tjugo
även
tjuge
även
tjugu
räkneord
tju`go el. tju`ge el. tju`gu
grund­talet som är två gånger tio och där­för upp­fattas som ett ganska runt tal
JFR tjog
tio–tjugo stycken; en ung man på ungefär tjugo år
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform tuaiR tikiR, fornsvenska tiughu, urspr. 'två tio­tal', plur. av tiugher 'tio­tal'; jfr ur­sprung till tjog