publicerad: 2021  
tona av tonade tonat
verb
tona a´v
äv. fast sammansättn., se avtona sakta bli svagare om ljud- el. synintryck
något tonar av
den sjukes röst tonade av
belagt sedan 1890
tona avavtonande, avtoning