publicerad: 2021  
tonår plural
ton|­år·en
substantiv
[tån`-]
vanligen bestämd form plur. åldern från 13 till 19 år ofta med tanke på att den inne­fattar puberteten
tonårsflicka; tonårsidol; tonårskläder; tonårsmode
(under) tonåren
komma upp i ton­åren; vara i ton­åren; en tyst­låten och finnig pojke i de övre ton­åren
belagt sedan 1843; trol. efter engelska teenage med samma betydelse; till -ton i t.ex. räkne­ordet tretton; jfr ur­sprung till aderton