publicerad: 2021  
aderton
ader|­ton
räkneord
[a`dertån]
hög­tidligt arton
De Aderton Svenska Akademienunder 1900-talet växte an­delen författare av De Aderton, för att vid seklets mitt ut­göra mer än hälften
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska adhartan, attartan, till atta 'åtta' och -t(i)an 'tio­tal'; jfr ur­sprung till tio, tonår