publicerad: 2021  
trassera trasserade trasserat
trass·er·ar
verb
trasse´ra
mest vid beskrivning av äldre förhållanden ställa ut check el. växel
trassera något
belagt sedan 1631; av ita. trassare med samma betydelse; besläktat med lat. trah´ere 'dra'; jfr ur­sprung till dra 9, trakta, 2tratta