publicerad: 2021  
trilling trillingen trillingar
trill·ing·en
substantiv
trill`ing
vanligen plur. ett av tre sam­tidigt födda syskon vanligen i förhållande till de båda andra
trillingfödsel
de är ganska olika fast­än de är trillingar
belagt sedan 1749; jfr no. trinnling, till trinn 'tre­delad; tre'; jfr ur­sprung till trenne, tvilling