SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gymna`sieingenjör substantiv ~en ~er gymn·asie|­ingenj·ör·en(titel för) person som genom­gått gymnasiets tekniska linje el. (nu­mera) mot­svarande ut­bildning in­om det natur­vetenskapliga programmet tekn.yrk.JFRcohyponymcivilingenjör sedan 1960-talet