publicerad: 2021  
trågdal tråg­dalen tråg­dalar
tråg|­dal·en
substantiv
trå`gdal
dal med U-formigt tvär­snitt, som ut­bildats i ett tidigare ned­isat om­råde
belagt sedan 1903