publicerad: 2021  
trål trålen trålar
trål·en
substantiv
ett (havs)fiske­redskap med ett stort strut­formigt nät som släpas efter (ett eller två) far­tyg
tråla; trålfiske; bottentrål; flyttrål
belagt sedan 1891; av engelska trawl med samma betydelse; ev. till äldre nederländska traghelen 'dra' och besläktat med trailer