publicerad: 2021  
träffa träffade träffat
verb
träff`a
1 slå emot (något) på av­sedd plats om projektil, slag eller dylikt
någon träffar (någon/något) (i något)
någon träffar (någon) (i något)
någon träffar (något) (i något)
någon träffar sätt
skottet träffade inte; en rak höger som träffade honom i an­siktet
äv. utan inne­börd av lyckat resultat slå emot någon/något
kulan träffade henne i benet; bollen råkade träffa en äldre dam
äv. om den som av­fyrat skott etc. få projektil (eller slag) att slå emot (något)
han lyckades inte ens träffa mål­tavlan
äv. bildligt, spec. gissa (rätt)
i ett flervals­test kan man inte und­gå att träffa rätt ibland
spec. äv. hitta det rätta sättet att åter­ge eller ut­trycka något
över­sättningen träffar originalets ton; typen är väl träffad av konstnären
spec. äv. rätt­vist ut­peka någon, som felande eller dylikt
kritiken träffar inte honom
som träffad av blixten se blixt
belagt sedan 1538; av tyska treffen med samma betydelse; av samma urspr. som dräpa; jfr ur­sprung till anträffa, förträfflig, överträffa
2 komma samman med någon, till­fälligtvis el. planerat
någon träffar någon
komma ut och träffa folk; hon ville gärna träffa sina gamla vänner; han råkade träffa NN på gatan
träffa den rätte/rätta se rätt
belagt sedan 1674
3 i vissa ut­tryck vidta någon åt­gärd
någon träffar något
träffa vissa för­beredelser
äv. komma fram till formellt av­tal, beslut eller dylikt
träffa en överens­kommelse; träffa sitt val
belagt sedan 1660
träffaträffande