publicerad: 2021  
trätobroder trätobrodern trätobröder
träto|­brodern
substantiv
trä`tobroder
person som man ofta diskuterar och (på ett vänskapligt sätt) tvistar med
någons trätobroder trätobroder till någon några är trätobröder
hans gamle vän och träto­broder
ofta med inne­börd av ömse­sidighet
de var gamla träto­bröder
ur­sprungligen om person(er) med mer fientliga relationer
belagt sedan 1496 (Stockholms stads tänkeböcker); fornsvenska thrätto brodhir