publicerad: 2021  
trösterik tröste­rikt tröste­rika
tröste|­rik
adjektiv
trös`terik
som skänker tröst i rikt mått om om­ständigheter av olika slag (inte om person)
trösterik (för någon) (att+verb)
prästens tröste­rika ord; det är tröste­rikt att veta att man har vänner som all­tid ställer upp
belagt sedan 1631