SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gå till´ verb gick gått, pres. går 1äv. fast sammansättn., setillgå 1 ut­spela sig på visst sätt Nollhur gick det till när ni träffades?det gick ganska hett till när de diskuterade politikgå SÄTT tillsedan 1457Namnlös och Valentinfornsv. ganga til 2kosta ekon.hur mycket kan det här bordet gå till?gå till BELOPPsedan 19013in­finna sig i stor mängd särsk. om fisk som lever i stim zool.sillen går tillgå tillsedan 1450Skrå-OrdningarSubst.:tillgång (till 3)