publicerad: 2021  
turbulens turbulensen turbulenser
turbul·ens·en
substantiv
turbulen´s
oordnad (virvel)rörelse i strömmande vätska eller gas
turbulensen i de övre luftlagren är besvärande för flyg­trafiken
äv. bildligt, sär­skilt om uppseende­väckande förändring, konflikt eller dylikt
politisk turbulens; turbulens på börsen; turbulensen på tidningen ledde till att chef­redaktören av­gick
belagt sedan 1925; av lat. turbulen´tia med samma betydelse, till turba´re 'störa; förvirra'; jfr ur­sprung till turbin