publicerad: 2021  
tygmateriel tyg­materielen
tyg|­materi·el·en
substantiv
ty`gmateriel
(upp­sättning) militära vapen med till­hörande ut­rustning vanligen äv. inkluderande for­don, tele­tekniskt materiel m.m.
belagt sedan 1940; till 2tyg 2