publicerad: 2021  
typvärde typ­värdet typ­värden
typ|­värd·et
substantiv
ty`pvärde
vanligaste värde vid statistisk observation
typvärdet (för tal)
belagt sedan 1899