publicerad: 2021  
tyrann tyrannen tyranner
tyrann·en
substantiv
tyrann´
grym och förtryckande härskare
JFR despot
störta tyrannen!; diktatorn var en fruktans­värd tyrann
äv. försvagat härsk­lysten och hänsyns­lös person
ur­sprungligen om envålds­härskare (inte nöd­vändigtvis grym) i det gamla Grek­land
belagt sedan slutet av 1400-talet (Schack-tafvels lek); fornsvenska tyran; av grek. tyr´annos 'herre; härskare; tyrann'
Kristian Tyrann. Gängse benämning (i Sverige) på den danske kungen (och från början unionskungen) Christian II, särsk. med tanke på Stock­holms blod­bad 1520