publicerad: 2021  
u-hjälp u-hjälpen
u-hjälp·en
substantiv
u`-hjälp
något ålderdomligt hjälp från industri­länder till fattigare länder
u-hjälpsengagemang
belagt sedan 1961