publicerad: 2021  
ullsax ull­saxen ull­saxar
ull|­sax·en
substantiv
ull`sax
sax som man klipper ullen av får (eller andra ullbärande djur) med
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska ulsax