publicerad: 2021  
ultra-
förled
1 till ytterlighet
ultrahöger; ultrakonservativ; ultramodern
belagt sedan 1707
2 som ligger utan­för gränserna för människans varse­blivning
belagt sedan 1869