publicerad: 2021  
1ultra plural ultras, utrum
substantiv
ul´tra
mest historiskt an­hängare av ytterlighetsriktning särsk. politisk så­dan, vanligen (starkt) konservativ
de franska ultras ville ha till­baka l'ancien régime
ibland äv. om andra personer som känne­tecknas av extremt upp­trädande
fotbolls­huliganerna i Italien kallas ibland "ultras"
belagt sedan 1820; av lat. ul´tra 'på andra sidan; längre bort'
2ultra ultran ultror
substantiv
ul`tra
lång­lopp som är längre än maraton­distans dvs. mer än drygt 42 km
ultralopp; ultralöpare; ultralöpning
cykla en ultra; en ultra på 10 mil; hur håller man energin på topp på längre ultror?
belagt sedan 2011