publicerad: 2021  
ultrarapid neutrum undviks
ultra|­rap·id
adjektiv
ul`trarapid
1 i vetenskapliga och tekniska samman­hang ytterst snabb om apparat eller dylikt
ultrarapidkamera
belagt sedan 1942; till ultra och rapid
2 vanligen i substantivisk an­vändning i ut­trycketi ultrarapid som åter­ger visst förlopp i mycket lägre hastighet än den verkliga så att detaljerna i förloppet kan studeras; om film eller dylikt
knockoutslaget spelades upp i ultra­rapid
äv. bildligt i ut­tryck för mycket låg hastighet
vakt­mästaren rörde sig i ultra­rapid
belagt sedan 1932