publicerad: 2021  
undandra sig undandrog undandragit, presens undandrar äv. åld. undandrager
und·an|­drag·it sig
verb
un`dandra sig
komma undan eller smita från
undandra sig något
undan­dra sig sitt betalnings­ansvar
undan­dra sig någons bedömning se bedömning
belagt sedan 1469 (Heliga Mechtilds uppenbarelser); fornsvenska undandragha sik