publicerad: 2021  
1undan
und·an
adverb
un`dan
1 i riktning bort från något
dra undan mattan
ofta med förbleknad rums­betydelse (el. helt abstrakt)
hålla sig undan; komma billigt undan; slippa undan med en varning; han klarade sig undan fängelse­straff; hon lyckades hålla undan för konkurrenterna
undan för undan så småningom, efter handtryckeriet har moderniserats undan för undan
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska undan, urspr. 'under­ifrån'; bildn. till und- i 1under!!
2 med fart beträffande rörelse eller dylikt
det gick undan i nerförs­backarna
belagt sedan 1861
2undan
und·an
preposition
un`dan
mindre brukligt i riktning bort från den före­teelse som fram­går av samman­hanget; mest abstrakt
en räddning undan alla hot
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen