publicerad: 2021  
undantagslag undantags­lagen undantags­lagar
und·an·tags|­lag·en
substantiv
un`dantagslag
lag som strider mot normalt rätts­tänkande och som in­förs i någon typ av kris­läge
under andra världs­kriget upp­hävdes i praktiken den svenska tryck­friheten genom undantags­lagar
belagt sedan 1842