publicerad: 2021  
klausul klausulen klausuler
klaus·ul·en
substantiv
klausu´l
tilläggsbestämmelse eller för­behåll i av­tal eller dylikt
friskrivningsklausul; transportklausul; undantagsklausul; valutaklausul
en klausul (om något/sats)
en klausul (om något)
en klausul (om sats)
belagt sedan 1540; av lat. clau´sula 'slut; av­slutning; slutparti', till clau´dere 'stänga'; jfr ur­sprung till exklusiv, inklusive, klosett, kloster, konklusion