publicerad: 2021  
undergång under­gången under­gångar
under|­gång·en
substantiv
un`dergång
1 slut­skede i förlopp som leder till någots försvinnande eller förintelse särsk. i fråga om större el. samman­satt före­teelse
Titanics under­gång
ofta om samman­brott av hel kultur
undergångsstämning; undergångsvision
det romerska rikets under­gång; profetiorna om världens under­gång
äv. i fråga om person
narkotikan blev hennes under­gång
belagt sedan 1544
2 gång(tunnel) under väg
en under­gång under viadukten
belagt sedan 1897