publicerad: 2021  
underklassig under­klassigt under­klassiga
under|­klass·ig
adjektiv
un`derklassig
1 ned­sättande som visar ett beteende som an­ses typiskt för under­klassen
en under­klassig upp­komling
belagt sedan 1913
2 som har otillräcklig kvalitet
han hade under­klassig klädsmak
belagt sedan 1901