publicerad: 2021  
underkunnig under­kunnigt under­kunniga
under|­kunn·ig
adjektiv
un`derkunnig
formellt som har kännedom om något
underkunnig om något/sats
underkunnig om något
underkunnig om sats
myndigheterna blev först nyligen under­kunniga om miss­förhållandena
belagt sedan 1696; svensk ord­bildning, till kunna