publicerad: 2021  
underlätta underlättade underlättat
verb
un`derlätta
skapa gynnsammare förut­sättningar för viss verksamhet eller dylikt
underlätta något
datorerna under­lättar arbetet enormt; regeringen försökte under­lätta avtals­rörelsen genom ett pris­stopp
belagt sedan 1451–52 (Vadstena Kloster-Reglor); fornsvenska undirlätta
underlättaunderlättande, underlättning