publicerad: 2021  
undermedveten undermedvetet undermedvetna
under|­med·vet·en
adjektiv
un`dermedveten
ofta substantiverat i bestämd form som till­hör den del av själs­livet som man inte är aktivt med­veten om men som på­verkar beteendet utan­för viljans kontroll enl. många psykologiska teorier
hans märkliga upp­trädande kunde tolkas som ett under­medvetet rop på hjälp
ofta substantiverat
drömmen är ett fönster till vårt under­medvetna
belagt sedan 1897