publicerad: 2021  
undermening under­meningen under­meningar
under|­men·ing·en
substantiv
un`dermening
av­sedd mening som inte ut­talas öppet
hans ut­talande hade den tydliga under­meningen "du passar inte här"
belagt sedan 1888