publicerad: 2021  
undermålning under­målningen under­målningar
under|­mål·ning·en
substantiv
un`dermålning
för­beredande (konstnärlig) målning som i grova drag åter­ger den blivande bilden och som ut­gör grund för den eg. målningen; särsk. i äldre konst
i det tidiga olje­måleriet ut­fördes under­målningen vanligen i tempera
belagt sedan 1872