publicerad: 2021  
underordning under­ordningen under­ordningar
under|­ordn·ing·en
substantiv
un`derordning
1 i vetenskapliga samman­hang grupp av lik­artade före­teelser som ut­gör en enhetlig grupp på lägre nivå i en hierarki
en underordning (av något)
hajfiskar är en under­ordning av brosk­fiskarna
belagt sedan 1823
2 sammanfogning av huvud­sats och bi­sats
underordning (av något)
under­ordning med hjälp av "efter­som"
belagt sedan 1898