publicerad: 2021  
understöd under­stödet, plural under­stöd, bestämd plural under­stöden
under|­stöd·et
substantiv
un`derstöd
1 stödjande åt­gärder som ger förstärkt verkan åt person el. verksamhet
eldunderstöd; flygunderstöd
understöd (av någon/något)
understöd (av någon)
understöd (av något)
artilleriet gav under­stöd åt infanteriet
äv. mer abstrakt
hon fick inget under­stöd (i sina krav) från sina kamrater
belagt sedan 1656
2 ekonomiskt till­skott särsk. till något som inte är självbärande
arbetslöshetsunderstöd
understöd (till någon/något)
understöd (till någon)
understöd (till något)
ett årligt under­stöd till föreningens verksamhet
spec. om (vanligen) behovs­prövat ekonomiskt till­skott till en­skild person något ålderdomligt
understödstagare
periodiskt under­stöd; leva på under­stöd
belagt sedan 1669