publicerad: 2021  
undersysselsatt neutrum under­sysselsatt, bestämd form och plural under­sysselsatta
under|­syssel·satt
adjektiv
un`dersysselsatt
ibland som förskönande om­skrivning vars arbets­förmåga inte (till fullo) ut­nyttjas på viss arbets­plats el. all­männare
belagt sedan 1959