publicerad: 2021  
understödstagaranda understödstagarandan
under·stöds·tag·ar|­and·an
substantiv
un`derstödstagaranda
ned­sättande; något ålderdomligt in­ställningen att det är naturligt att få ekonomiskt under­stöd och att man ev. kan av­stå från att arbeta
från konservativt håll kritiserade man den understödstagar­anda som man menade att regeringen genom sin välfärdspolitik indirekt hade upp­muntrat
belagt sedan 1933