publicerad: 2021  
undin undinen undiner
und·in·en
substantiv
undi´n
ett kvinnligt ande­väsen som lever i vatten enl. antik mytologi
JFR najad
belagt sedan 1813; bildn. till lat. un´da 'våg, bölja'; jfr ur­sprung till ondulera