publicerad: 2021  
ungdomsskola ungdomsskolan ungdomsskolor
ung·doms|­skol·an
substantiv
ung`domsskola
skola för (huvud­sakligen) barn och ungdom under vuxen ålder dvs. den vanliga skolan; i Sverige om­fattande grund­skola och gymnasie­skola samt sär­skola och vissa special­skolor
JFR komvux
barn- och ungdomsskola; han valde samhälls­vetenskaplig linje i ungdoms­skolan och kompletterade med natur­vetenskapliga ämnen på kom­vux
belagt sedan 1883