publicerad: 2021  
unghäst ung­hästen ung­hästar
substantiv
ung`häst
häst som än­nu inte nått full mognadsgrad
JFR föl
unghästutbildare
på gården finns både ung­hästar och äldre hästar
belagt sedan 1809