publicerad: 2021  
unilateral unilateralt unilaterala
uni·lat·er·al
adjektiv
unilatera´l
som inne­fattar bara en av två eller flera parter särsk. om åt­gärder som vid­tas av stater el. större organisationer
unilateral ned­rustning; facket sade unilateralt upp det gamla av­talet (adverbial)
belagt sedan 1729; till uni- och 1lateral!!