publicerad: 2021  
uppfartsramp uppfarts­rampen uppfarts­ramper
upp·farts|­ramp·en
substantiv
upp`fartsramp
specialbyggd, uppåt­lutande upp­fart för for­don
det fanns en uppfarts­ramp för rull­stolar på bak­sidan av huset
belagt sedan 1928