publicerad: 2021  
uppföljning upp­följningen upp­följningar
upp|­följ·ning·en
substantiv
upp`följning
fort­sättning eller vidareutveckling i den naturliga riktningen eller till ett följd­riktigt slut
uppföljning (av något) (med något)
ut­veckling och upp­följning av nya behandlings­metoder; en lång upp­följning av barnen som fötts in­om ramen för studien
äv. något försvagat
den nya före­ställningen är en värdig upp­följning av fjol­årets stora succé
belagt sedan 1918