publicerad: 2021  
uppgiven uppgivet uppgivna
upp|­giv·en
adjektiv
upp``given
som slut­giltigt har gett upp in­för svårigheter eller dylikt
uppgiven (över något/att+verb/sats)
uppgiven (över något)
uppgiven (över sats)
uppgiven (över att+verb)
uppgiven (inför något)
de har haft in­brott och är helt upp­givna
äv. om handling eller dylikt som tyder på detta
bollen smet in vid stolpen och mål­vakten gjorde en upp­given gest
belagt sedan 1854; bildn. till fornsvenska upgiva sik 'ge sig'