publicerad: 2021  
uppladdning upp­laddningen upp­laddningar
upp|­ladd·ning·en
substantiv
upp`laddning
samling av (viss typ av) resurser som för­beredelse för handling särsk. i militära samman­hang
stor­maktens upp­laddning vid gränsen
äv. bildligt om för­beredelse av psykologisk art
upp­laddningen in­för OS
belagt sedan 1943